Köp/ladda ned jubileumsskriften och antologin.

De första föreläsningarna

Karl Ljungfedlt med flera
Bild 1: Studiekamrater 1870-tal. Stående fr.v.: Hjalmar Branting, Karl Ljungstedt, Karl Staaff. Sittande fr.v.: Birger Palme, Gustaf Berggren, Gustaf Roos, Carl Gustaf Brakel.
 
 
 
 
 
 

De första föreläsningarna i svenska språket hölls hösten 1895 av fil. dr Karl Ljungstedt (BILD 1), och antalet åhörare var i genomsnitt fem personer.

Det var 17 år senare än de första offentliga föreläsningarna hölls över huvud taget vid Stockholms (dåvarande) högskola, i de naturvetenskapliga ämnena (matematik, fysik, kemi, geologi) 1878.

 

Biblioteket HumB och läroböcker

Högskoleföreningen fick år 1873 en stor samling utländska verk av Svenska Akademien, som blev "Högskolans allmänna bibliotek" allmänt kallad HumB. Fler bokdonationer följde, som år 1920 ledde till seminariebibliotek i historia, litteraturhistoria, religionshistoria och fornkunskap. Mer om HumB nedan: Våra lokaler.

Akademiska läroböcker för studier i svenska språket där gjorde Elias Wessén en stor insats. Den första kom 1935: "Våra folkmål".

 

Nordister/medarbetare

Ljungstedts avhandling
Bild 2: Karl Ljungstedts avhandling, 1887.

Den första nordisten

Den första nordisten kan man säga att fil. dr Karl Ljungstedt var (jfr ovan De första föreläsningarna). Han disputerade i Uppsala 1887 på avhandlingen "Anmärkningar till det starka preteritum i germanska språk". (BILD 2)

 

 

 

 

 

 

 

Carl Ivar Ståhle
Bild 3: Prof. Carl Ivar Ståhle 1955. Foto:DN/privat ägo.

Den första professorn

Den första ordinarie professuren i nordiska språk fick Stockholms (dåvarande) högskola år 1928: Elias Wessén.

Den första ordinarie professuren i nordiska språk, särskilt svenska språket inrättades år 1954: Carl Ivar Ståhle. (BILD 3)

 

Den första amanuensen

Den första amanuensen blev Ragnhild Söderbergh, när amanuenstjänster infördes 1955. Stockholms universitets rektor (från 2013) Astrid Söderberg Widding är för övrigt Ragnhilds dotter.

 

Den första prefekten

Först ut som prefekt var Gustaf Lindblad, när prefektur infördes på 1960-talet.

 

Den första studierektorn

Först ut som studierektor var Nils-Gustaf  Stahre, när studierektorat infördes även det på 1960-talet.

 

Den första administrationen/den första sekreteraren 

Det administrativa sköttes av lärare och amanuens-/assistentpersonal fram till 1963, då det inrättades en sekretarerartjänst. Den första sekreteraren var Sonja Artz.

 

Den första studievägledaren

Ämnet fick en särskild studievägledare, Elisabeth Wijkström, läsåret 1969/70.

 

Institutionen

Seminariet för nordiska språk

Seminariet för nordiska språk var det officiella namnet fram till 1960. Det bildades 1895 och dess syfte var "att till tankeutbyte öfver ämnen hörande till nordisk språkforskning och dess hjälpvetenskaper sammanföra intresserade personer". (Citat från "Nordister och nordiska språk i Stockholm" av Nils-Gustaf  Stahre i "Nordiska språk minns – från 1800-tal till 2000-tal", se Mins.)

 

Institutionen för nordiska språk

Institutionen för nordiska språk föddes år 1960, i och med att Stockholms högskola blev Stockholms universitet. Det tidigare Seminariet för nordiska språk försvann därmed.

 

Institutionen för svenska och flerspråkighet

År 2013 bildades den nya Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) bestående av Institutionen för nordiska språk (som blev Svenska/Nordiska språk), Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

 

Stockholms högskola Norrtullsgatan 2 år 1948
Bild 4: Norrtullsgatan 2, år 1948. Foto: Lennart Petersens
 

Våra lokaler

HumB (från 1873) flyttades ett antal gånger, bl.a. år 1927 till "en sorg i rosenrött" på Norrtullsgatan 2 (BILD 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Birger Jarlsgatan 20
Bild 5: Birger Jarlsgatan 20, hörnet Biblioteksgatan, fotat ca år 1880–1910. Foto: Okänd

År 1930 flyttade HumB till en rymlig trettonrumsvåning plus två sammanhängande butikslokaler på Birger Jarlsgatan 20 (BILD 5), granne med KB (Kungliga biblioteket) . Våningen rymde såväl bibliotekschefen Nils Molins tjänstebostad som rökrum och madrasserad telefonhytt.

 

 

 

 

 

 

Stockholms stadsbibliotek Annexet Odengaten 59 år 2013
Bild 6: Stockholms stadsbibliotek, Annexet, Odengaten 59, år 2013. Foto: Pia Nordin

Böcker från golv till tak  det var arbetsmiljön på HumB. Precis tvärtom blev det när HumB:s nya adress år 1953 blev Odengatan 59 (BILD 6). Det tog tid innan ett institutionsbibliotek kunde byggas upp, vilket ställde till det vid föreläsningarna, vana som man var vid att ha böcker nära till hands.

 

 

Södra huset, hus A-F
Bild 7: Södra huset, hus A–F, år 2005. Foto: Orasis
 

Institutionen flyttade till det nybyggda Södra huset i Frescati år 1971 (BILD 7).  Då fanns vi i hus E, plan 8 och 9, för att i början av 1990-talet flytta till hus D, plan 5 och 6 där vi fortfarande huserar (och under 2006–2009 även på plan 8).

 

 

 

Hus D, Södra huset, Foto: Pia Nordin
Bild 8. Hus D, Södra huset, Foto: Pia Nordin

Efter sammanslagningen den 1 januari 2013 med Centrum för tvåspråkighetsforskning (Centret) och Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) flyttade de till hus D (BILD 8): TÖI till plan 5 sommaren 2013 från hus F/plan 6, och Centret till plan 3 och 4 försommaren 2014 från hus C/plan 5.

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumsskrift och antologi

Jubileumsskrift 2003 och Antologi 2013
Jubileumsskrift 2003 och antologi 2013
 
 
 

Upp

 

Om bilderna

Bild 1: Studiekamrater 1870-tal. Stående fr.v.: Hjalmar Branting, Karl Ljungstedt, Karl Staaff. Sittande fr.v.: Birger Palme, Gustaf Berggren, Gustaf Roos, Carl Gustaf Brakel. Bilden är beskuren. Ur: Magnusson, G., 1925. Hjalmar Branting. Ett minnesalbum. Med inledande text av Gerhard Magnusson. Albert Bonniers Förlag och Tiden Förlag. Stockholm. Upp

Bild 2: Karl Ljungfeldts disputerade 1887 på avhandlingen "Anmärkningar till det starka preteritum i germanska språk".  Upp

Bild 3: Prof. Carl Ivar Ståhle 1955. Foto: DN/privat ägo. Med tillstånd av Barbro Ståhle Sjönell. Upp

Bild 4: Stockholms högskola, Norrtullsgatan 2, år 1948. Idag Studentpalatset. Foto: Lennart Petersens. Med tillstånd av Stockholms stadsmuseum.  Upp
www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=23933

Bild 5: Birger Jarlsgatan 20, hörnet av Biblioteksgatan, år 18801910. Foto: okänd. Med tillstånd av Stockholms stadsmuseum. Upp
www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=1780

Bild 6: Stockholms stadsbibliotek, Annexet, Odengatan 59, år 2013. Foto: Pia Nordin. Upp

Bild 7: Södra huset, Frescati, hus AF, år 2005.  Foto: Orasis. Upp

Bild 8: Hus D, Södra huset, Frescati, år 2003. Foto: Pia Nordin. Upp