Foto: Pia Nordin, Linnea Hanell

Foto: Pia Nordin, Linnea Hanell

Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler)
Hus D, plan 3–6

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
Hus D, plan 5

Centrum för tvåspråkighetsforskning (Centret)
Hus D, plan 3–4

 

Hus D Plan 5–6 Plan 3–4
Måndag–torsdag 08:0018:15 08:00–20:00
Fredag 08:0018:15 08:00–18:00
Lördag-söndag Stängt  

 

Passerkort med kod krävs både från trapphusen och hissarna för att komma in när det inte är öppet (dvs. inte upplåst).

Öppettiderna gäller när du kommer från det norra trapphuset. Från södra trapphuset (det mot parkeringen) är alltid dörrarna till plan 3, 5 och 6 låsta, och du måste använda passerkort med kod. Om du inte har det använd det norra trapphuset, eller ta hissarna. Vi öppnar inte "när man knackar".

 

Öppettider studentexpeditioner, studievägledare och kompendieförsäljning

Våra studentexpeditioner, studievägledare och vår kompendieförsäljning har var och en sina särskilda besökstider: