Kartor och lokaler

Kommunikationer

Hitta till oss: lokaler och kartor

Kommunikationer

 

Tillgänglighet

Trapphus och hissar

Det finns två trapphus i D-huset, norra (mot Södra huset, Universitetsbiblioteket) och södra (mot parkeringen). Trapphusen är rätt anonyma, bakom vita dörrar (alternativt glasdörrar).

  • Det norra trapphuset går från plan 3 och uppåt. Från plan 2 finns det (orange) trappor i slutet av korridoren, som går upp till plan 5.
  • Det södra trapphuset går från plan 2 och uppåt – passerkort krävs för att komma in till institutionen (vi öppnar inte "när man knackar").
  • Det finns två hissar som går mellan bottenplanet 2 och 9. När institutionen är låst måste du ha passerkort med kod.
Foto: Gunnar Stenberg, MostPhotos
Foto: Gunnar Stenberg, MostPhotos

Trappor från parkeringen

  • Det är trappor från parkeringen till entréerna på plan 2. Trapporna vid hus B har barnvagnsramp (som är ganska brant). Det finns hiss (inomhus) från plan 2.
  • Mellan respektive hus A–F finns glasdörrar in till plan 3. Det är trappor utomhus upp dit.
  • Om du använder rullator/rullstol/permobil är det lättast att ta sig in via det stora Studenthuset (till vänster om parkeringen, nedanför hus A), tar hissen upp en våning och därifrån (utomhus) tar dig till hus D (eller in i hus A och via plan 2 bort till hus D).
  • Om du åker bil/taxi går det att köra upp till entréerna på plan 2, men det går inte att parkera där. Det är en ganska lång backe upp dit (om du går med barnvagn eller använder rullator/rullstol/permobil).

 

Illustration: werg, MostPhotos
Illustration: werg, MostPhotos

Tillgänglighetsentréer

Läs även ovan om trappor från parkeringen.

Tillgänglighetsentréer finns på plan 2 och plan 4.

Plan 2: Tillgänglighetsentréer finns i samtliga hus AF i Södra huset, på (södra) parkeringssidan. Det går att köra fram med bil ända till entréerna. Dörrknappar för automatiskt öppnande finns. Följ korridoren till hissarna.

Plan 4: På norra sidan av Södra huset, alltså inte på parkeringssidan, finns en tillgänglighetsentré precis bredvid huvudentrén ("snurran", märkt DEF). För att komma till hissarna ska du inne i huvudentrén passera den långa trappan på höger sida (som går upp ovanför universitetsbiblioteket). Till höger efter trappan finns glasdörrar. Passera genom dem (dörrknappar för automatiskt öppnande finns) och förbi "orange trappan". I korridoren rakt fram finns hissarna.

 

Öppettider institutionen

Öppettider