Den sökande förväntas delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och i institutionens inre arbete samt samverka med institutioner utanför högskolan och med arbetslivet. I anställningen kan även ingå administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag.

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter: Universitetslektor i svenska som andraspråk

Ref.nr SU FV-0405-20
Sista ansökningsdag: 2020-04-14