Jobba hos oss

Södra huset i lätt fågelperspektiv. Foto: Eva Dalin

Jobba hos Svefler

Här lägger vi ut lediga jobb vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och vid våra avdelningar Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

Vi tar bort annonser om lediga jobb när sista ansökningsdatum har gått ut.

Om du har frågor om ett jobb du har sökt, eller om eventuella framtida lediga jobb – kontakta vår administrativa chef.
Administrativ chef

 

Stockholms universitet

För lediga anställningar vid Stockholms universitet, se den centrala webbplatsen:
Jobba på SU

Lediga jobb: Adjunkter (5 st) i svenska som andraspråk för internationella studenter. Sök senast 4/6

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i kurser i svenska för internationella studenter/svenska som främmande språk/svenska för nyanlända akademiker. Undervisning ges på kurser för internationella studenter, i särskilda kurser för anställda lärare, doktorander och forskare, i förberedande och behörighetsgivande kurser i svenska inför akademiska studier samt i kurser i akademisk svenska och yrkessvenska för utländska akademiker.

Lediga jobb: Adjunkter i teckenspråkstolkning (2) (deltid). Sök senast 27/5

Vi söker två adjunkter i teckenspråkstolkning på deltid (65 %) till Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination på färdighetskurser i teckenspråkstolkning, men även teoretiska moment på dessa kurser. Utöver detta ingår undervisning på andra kurser inom programmet, exempelvis i yrkesetik, praktik och dubbelbemanning tillsammans med teckenspråksadjunkter på färdighetskurser i svenskt teckenspråk.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB Svefler

facebook