Jobba hos oss

Södra huset i lätt fågelperspektiv. Foto: Eva Dalin

Jobba hos Svefler

Här lägger vi ut lediga jobb vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, och vid våra avdelningar Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

Vi tar bort annonser om lediga jobb när sista ansökningsdatum har gått ut.

Om du har frågor om ett jobb du har sökt, eller om eventuella framtida lediga jobb – kontakta vår administrativa chef.
Administrativ chef

Stockholms universitet

För lediga anställningar vid Stockholms universitet, se den centrala webbplatsen:
Jobba på SU

Stockholms universitets logotyp

Utbildningskoordinator (tidsbegränsad anställning). Sök senast 10/4

I rollen som utbildningskoordinator kommer du att arbeta med den löpande verksamheten kopplad till Kandidatprogram för teckenspråk och tolkning (KTT). Du arbetar mot såväl den egna institutionen som mot institutionen för lingvistik.

Logo Stockholm University

Ledigt jobb: Universitetslektor i svenska som andraspråk. Sök senast 14/4

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på alla nivåer i ämnet svenska som andraspråk. I första hand avses undervisning, handledning och examination inom grundutbildningen, men även vidareutbildning av utländska lärare (ULV) i svenska språket och kompetensutveckling av lärare. I arbetsuppgifterna ingår också forskning inklusive aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel.

Logo Stockholm University

Ledigt jobb: Doktorand i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning (2 st.) Sök senast 15/4

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskarutbildningsämnet översättningsvetenskap, som har två grenar: tolkning och översättning. TÖI söker nu två doktorander inom översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB Svefler

facebook