Kurser i Sverige

Du som kommer från de nordiska och baltiska länderna och som ska studera i Sverige kontaktar:

Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin
Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin

Jonatan Pettersson

E-post: jonatan.pettersson@su.se
Tfn: + 46 8 16 34 68
Rum: D 679

Adress:
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Nordkurs/Jonatan Pettersson
SE-106 91 STOCKHOLM

 

   

 

 

Studenter i Sverige

Britt Arvidsson. Foto: Johan Asplund
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin
 

Britt Arvidsson

Du som studerar vid vår institution och vill veta mer om eventuellt tillgodoräknande av studier inom NORDKURS, kontakta studievägledare Britt Arvidsson.