Anna-Malin Karlsson. Foto: Ingmarie Andersson
Anna-Malin Karlsson. Foto: Ingmarie Andersson

Anna-Malin Karlsson

Rum: D 674
Tfn: 08-16 35 12
E-post: anna-malin.karlsson@su.se
Profilsida: Anna-Malin Karlsson

Tjänstgör inte som prefekt under perioden 1 april–30 juni. Hänvisning till Karolina Wirdenäs:

Karolina Wirdenäs

Rum: D 538
Tfn: 08-16 43 21
E-post: karolina.wirdenas@su.se
Profilsida: Karolina Wirdenäs