Karolina Wirdenäs. Foto: Johan Asplund
Karolina Wirdenäs. Foto: Johan Asplund

Karolina Wirdenäs

Rum: D 538
Tfn: 08-16 43 21
E-post: karolina.wirdenas@su.se
Profilsida: Karolina Wirdenäs

Tjänstgör som prefekt under perioden 1 april–30 juni. Ställföreträdande prefekt är då:

Gunlög Sundberg

Rum: D 648
Tfn: 08-16 43 20
E-post: gunlog.sundberg@su.se
Profilsida: Gunlög Sundberg