Här döljer sig våra äldsta kända uppgifter

om växternas svenska namn och deras användning och betydelse för den enskilda människan t.ex. i samband med årets fester och högtidligheter, som läkemedel, i hemindustri och hantverk, lekar, sedvanor, sägner och övertro och kanske även i prosa och poesi. Vad dessa källor inte direkt avslöjar är om de anförda uppgifterna avser svenska förhållanden eller ej.

Syftet med mina undersökningar av äldre svenska växtnamn är att ta reda på i vilken utsträckning dessa namn och kunskapen om de egenskaper som växterna tillskrivs har inhemsk folklig förankring eller är en del av en gemensam europeisk kulturkrets som når Sverige vid denna tid. Jag vill också undersöka efter vilka principer växterna namnges och vilka motiv som föresvävat namngivarna.

Projektet finansierades ursprungligen av

Riksbankens jubileumsfond.

Senaste publikation