Jag kunde konstatera att skriftförtrogenheten i tidig medeltid varit betydligt mera spridd än man tidigare föreställt sig, att kungamaktens och lagmännens bruk av skriftliga handlingar hade stor betydelse för skriftbrukets spridning, att den administrativa byråkratins skriftbruk främjade spridningen av bruket av skriftliga uttryckssätt och att skriftfästningen av lagarna på svenska hade stor betydelse för skapandet av ett svenskt administrativt skriftspråk.

Senaste publikationer:

Utrecht Studies in Medieval Literacy (Utrecht universitets webbplats):

Pragmatic Literacy and the Medieval Use of the Vernacular: The Swedish Example (2009) Along the Oral-Written Continuum (2010)