Maja Johansson. Foto: Pia Nordin
Maja Johansson. Foto: Pia Nordin

Maja Johansson

E-post: studexp.lu.svenska.svefler@su.se

Telefon: 08-16 36 45
Telefontid: Vardagar 9–16.

Rum: D 611
Besökstid: Boka via mejl eller telefon.

Studievägledare

Se Studievägledare Lärarutbildningarna.

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studexp. Lärarutb. i svenska: Maja Johansson
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM