Josefine Berg. Foto: Pia Nordin
Josefine Berg. Foto: Pia Nordin

Josefine Berg

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se

Stängt på Kristi himmelfärds dag, torsdag 13 maj.

Telefon: 08-16 35 28
Telefontider:
Måndag 9–10
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 613
Besökstid: Inställda tills vidare p.g.a. coronapandemin.

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studexp. S/NS
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM