Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Britt Arvidsson

Telefon: 08-16 35 28
Rum: D 621
E-post: studexp.svenska.svefler@su.se

Telefon- och besökstider, besöks- och postadresser, se nedan.

Inställda besökstider

Besökstiderna är tills vidare inställda på grund av den rådande situationen med coronapandemin.

 

 

  Telefontider Besökstider
Måndag 9–10 12.30–13.30
  16–17 17–18
Tisdag 10–11 12.30–13
Torsdag 9–10 10–11

 

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6, rum D 621
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Utbyteskoordinator
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM