Studentexpeditioner

Institutionen är stängd på Kristi himmelsfärdsdag 30/5. Blå himme, vita molm, vit strålande sol.

Trevlig Kristi himmelsfärdsdag!

Torsdag 13 maj är institutionen stängd p.g.a. helgdag. Det innebär att studentexpeditionerna och studievägledarnas telefontider är inställda. Deras besökstider fortsätter att vara inställda liksom att institutionen är låst på grund av situationen med coronapandemin.

Siluett kvinna. Foto sdCrea MostPhotos

Studievägledare

Olivia Schlyter. Foto: Pia Nordin

Utbildningsadministratör svenska som andraspråk

Olivia Schlyter

Kristin Lagersten Löfgren, Jimmy Pettersson. Foto: Pia Nordin, Privat

Utbildningskoordinatorer tolkning

Kristin Lagersten Löfgren, Jimmy Pettersson

Carina Engström. Foto: Privat

Tisus kontakt

Carina Engström

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube