Studentexpeditioner

Påskliljor. Foto alltinggratis.se

Påsktider

Institutionen, inklusive TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning, är stängd och låst fr.o.m. Långfredagen (19 april) t.o.m. Annandag påsk (22 april). Administrationen, studievägledarna och studentexpeditionerna har stängt fr.o.m. Skärtorsdagen (18 april) – ordinarie tider från tisdag 23 april. En GLAD PÅSK önskar vi från institutionen.

Olivia Schlyter, Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Utbildningsadministratör Svenska som andraspråk

Olivia Schlyter och Britt Arvidsson

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition Tolkning och Översättning

Monique Zwanenburg Widingsjö

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition Tvåspråkighet

Britt Arvidsson

75 px Peter Agarwal, Kristin Lagersten Löfgren. Foto: Pia nordin

Utbildningskoordinatorer tolkning

Peter Agarwal, Kristin Lagersten Löfgren

Thomas Thomsen, Foto: Pia Nordin

Tisus administration

Thomas Thomsen

Studievägledare

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB Svefler

facebook