Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

SISOFS är Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet).

Syftet med ett studentråd är att tillvarata dina (studentens) intressen för att diskutera utbildningen och för att påverka och föra fram åsikter till lärare och institutionsstyrelse. Frågor som vi diskuterar är bland annat kurslitteratur, examinationsformer och föreläsningar.

Vi har normalt möten ungefär en gång i månaden under terminerna och till dem är du som är student vid institutionen välkommen. Vi diskuterar sådant som rör institutionen och är av intresse för oss som studerar. Det kan röra sig om allt från undervisning och kurslitteratur till jämställdhets- och arbetsmiljöfrågor.

Att vara med i studentrådet är också ett bra sätt att få kontakt med studenter från andra inriktningar och nivåer av institutionens kurser.

Om du vill engagera dig i studentrådet:
Ghada Najem, administrativ studierektor

Kallelse, dagordning, protokoll

Se Tidigare möten.

Kallelser till möten och annan information från SISOFS sätter vi upp på institutionens anslagstavla i hus D, plan 4 och utanför studentexpeditionerna på plan 5–6.

Dagordningen – eventuella tillägg eller ändringar av punkter i dagordningen kan göras under punkten "fastställande av dagordningen" under själva mötet.