Foto: Pia Nordin
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Britt Arvidsson

E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se
Telefon: 08-16 35 28
Rum: D 621

Telefon- och besökstider, besöks- och postadresser, se nedan.

Vad kan studievägledaren hjälpa till med?

Inställda telefon- och besökstider måndag 28 oktober.

  Telefontider Besökstider
Måndag 9–10 12.30–13.30
  16–17 17–18
Tisdag 10–11 12.30–13
Torsdag 9–10 10–11

 

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studievägledare S/NS
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM