Du kan bland annat få hjälp med följande

  • vägledning och information om institutionens kurser och program
  • antagnings- och behörighetsfrågor
  • studieproblem
  • frågor om att studera med funktionsnedsättning
  • tillgodoräknanden
  • studieuppehåll.

Studievägledaren har tystnadsplikt

Studievägledaren har tystnadsplikt, så det som sägs förs inte vidare till någon annan. Om inte ditt problem kan lösas direkt, kan studievägledaren hänvisa dig vidare.

Om du har en funktionsnedsättning eller dyslexi

Har du en funktionsnedsättning eller dyslexi ska du alltid kontakta studievägledaren. Universitetet erbjuder hjälp centralt genom Särskilt pedagogiskt stöd/Studentavdelningen och Studie- och språkverkstaden.

Kontakt

Kontakta någon av våra studievägledare om du behöver råd och stöd.
Studievägledare