Studievägledare

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Vi erbjuder studievägledning för både dig som redan är student och för dig som funderar på att söka till någon utbildning hos oss. Institutionen för svenska och flerspråkighet inklusive Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet.

75 Liselott Salomonsson, Britt Arvidsson Foto: Pia Nordin

Studievägledare Svenska som andraspråk

Liselott Salomonsson och Britt Arvidsson.

Institutionen för språkdidaktik

Studievägledare Lärarutbildning

Studievägledning sköts av din hemvistinstitution.

Karin Bloom

Studievägledare Tolkning/Översättning

Karin Bloom

Britt Arvidsson

Studievägledare Tvåspråkighet

Britt Arvidsson

 

Studentexpeditioner

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler