Barbro Söderberg. Foto: privat
Barbro Söderberg. Foto: privat

Barbro Söderberg avled sommaren 2019, som tidigare meddelats. Hon var professor i svenska vid Stockholms universitet och gjorde stora insatser i flera forskningsfält inom den nordiska språkvetenskapen, framförallt den litterära stilistiken och medeltidsforskningen.

Läs artikeln i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon:
Barbro Kerstin Elisabet Söderberg

Om Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

_________________________

Källa: Barbro Kerstin Elisabet Söderberg, www.skbl.se/sv/artikel/BarbroKerstinElisabetSoderberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anna-Malin Karlsson), hämtad 2020-09-11.