Del 1. Markus var flerspråkig redan i magen (2 dec. 2015)
Emanuel Bylund, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Svefler.

Del 2. ”Skolan tar inte vara på barnens alla språk” (3 dec.)
Carla Jonsson, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Svefler.

Del 3: Universiteten tappar svenskan (4 dec.)
Olle Josephson, Svenska/Nordiska språk, Svefler.

Del 4: ”Kunskap är lika mycket värd på olika språk” (8 dec.)
Anna Kaya, Nationellt Centrum samt student vid Svefler.

Sidoartikel till del 4: "Modersmålsundervisning måste stärkas" (8 dec.)
[Öppnas i nytt fönster.] Monica Axelsson, Institutionen för språkdidaktik.

Del 5: Det är språket som styr hur olika vi gestikulerar (8 dec.)
[Öppnas i nytt fönster.] Marianne Gullberg, Lunds universitet.

Del 6: ”Det blev mer och mer engelska för varje år” (9 dec.)
[Öppnas i nytt fönster.] Oscar Angestav och Albin Kjellberg har gått på Internationella engelska skolan när de gick i grundskolan.

Sidoartikel till del 6: Språkforskare: ”Svårt bedöma hur bra det är”.
Om engelskspråkig ämnesundervisning (10 dec.)
Maria Lim Falk, Svenska/Nordiska språk, Svefler.

Del 7: Polyglotter har speciella språkförmågor (24 dec./14 jan.)
Kenneth Hyltenstam, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Svefler.

Sidoartikel till del 7: ”Att lära sig språk är lite som att skaffa barn” (24 dec. 2015)
[Öppnas i nytt fönster] Daniel Pashley

Artikel om adoptivspråk: ”Att lära ett nytt språk ger nya sätt att tänka” (12 jan. 2016)
Tomas Riad, Svenska/Nordiska språk, Svefler.