Aktuell information på universitets huvudsajt: su.se/corona (öppnas i nytt fönster).

Genvägar inom denna sida: Om att hålla fysisk distans | Undervisning och examination vid institutionen |Kontakt med studievägledare och utbildningsadministratörer | Dispens, studieuppehåll och tillgodoräknanden | FAQ: Vanliga frågor och svar

Håll avstånd 2 meter. Keep your distance 6 feet

Om att hålla fysisk distans

Universitetet har arbetat för att göra det möjligt att hålla fysisk distans för studenter och medarbetare. Bland annat ska inte för många människor kunna vistas i undervisningssalarna på samma gång.

Södra huset i Frescati, där Svefler har sin verksamhet, har tydligt markerade gångstråk för att alla ska kunna hålla distans. Det är mycket viktigt att alla respekterar dessa markeringar.

I lektionssalarna får lärare och studenter tillsammans tänka på att hålla avståndet och möblera om efter behov.

Hos oss på Svefler är institutionen tills vidare helt låst vardagar (och helger), se öppettider. Kontakt med lärare och studievägledare och utbildningsadministratörer ska i första hand ske digitalt. Se Kontakt nedan.

Vi har kraftigt begränsat antalet platser i våra egna undervisningssalar och kommer att agera om det blir för många samtidigt i korridorerna.

Upp

Undervisning och examination vid institutionen

Hösten 2021

Första halvan av höstterminen

Undervisning och examination kommer huvudsakligen att ske online under första halvan av höstterminen.

Andra halvan av höstterminen

Undervisning och examination kommer huvudsakligen att ske online under andra halvan av höstterminen. Viss undervisning kommer att ges i små studentgrupper (max 50 personer), om Folkhälsomyndighetens och Stockholms universitets rekommendationer medger det, utifrån smittläget.

Se schemat

Information om undervisning och examination finns/kommer att finnas i schemat för respektive kurs föjande datum:

  • höstens kurser, första halvan av HT21 – information finns.
  • höstens kurser, andra halvan av HT21 – information kommer senast 15 september.

Observera att

  • schemat är preliminärt och kan ändras fram till kursstart,
  • den andra halvan av terminen kommer att preciseras ytterligare i schemat
  • våra planer ändras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rådande omständigheter.

Du hittar schemat på respektive kurssida i utbildningskatalogen, via Sveflers huvudsajt > Utbildning > Våra utbildningar > Sök bland våra utbildningar.

Om att studera hemifrån, se universitets huvudsajt: su.se/studerahemifran (öppnas i nytt fönster).

Upp

Kontakt med studievägledare och utbildningsadministratörer

Institutionen är tills vidare helt låst.

Telefon- och besökstider, se  Kontakt studievägledning och utbildningsadministration.

Öppettider

Upp

Dispens, studieuppehåll och tillgodoräknanden

Om du behöver lämna in en blankett, skicka den inte med vanlig post utan spara eller skanna och mejla till kontaktpersonen som står på webbsidan eller i blanketten:

Upp

FAQ: Vanliga frågor och svar

Se även universitets huvudsajt: su.se/corona (öppnas i nytt fönster).

Finns det handsprit i alla salar?

Universitetet ser till att det går att hålla god handhygien med tvål och vatten, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Det finns toaletter i nära anslutning till alla undervisningssalar. De ska städas ofta.

Vad ska jag göra om det inte ser städat ut på toaletten?

Gå till en annan toalett och säg till din lärare som felanmäler.

Finns det munskydd på SU?

Nej, det finns ännu så länge inga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att bära munskydd. Du kan använda det om du behöver.

Kommer det att vara lika många studenter som vanligt i Södra huset?

Det är få institutioner som har verksamhet på campus i början av hösten så det kommer att vara betydligt färre personer än vanligt som har undervisning i Södra huset.

Jag tillhör en riskgrupp och kan inte komma till universitetet men har ett campuspass på schemat, vad ska jag göra?

Kontakta din studentexpedition om det är campusundervisning på din kurs och du tillhör en riskgrupp.

Är universitetsbiblioteket öppet?

Ja, biblioteket är öppet. Se deras webbplats för aktuell information. Stockholms universitetsbibliotek (öppnas i nytt fönster).

Kan man köpa något att äta på campus?

Ja, men utbud och öppettider är begränsade:
Lunch- och fikaställen (öppnas i nytt fönster).

Upp