Karolina Wirdenäs. Foto: Johan Asplund
Karolina Wirdenäs. Foto: Johan Asplund

Bland de äldsta i befolkningen har dock spridningen gått långsammare än vad man förutspådde. I åldersgruppen äldre än 75 år, 20- och 30-talister, finns idag fortfarande många som aldrig eller endast i mycket liten omfattning använder IT (Findahl 2016). De regelbundna mätningar av den svenska befolkningens internetanvändning som genomförts under en 20-årsperiod (Internetstiftelsen i Sverige, iiS) visar att lägre IT-användning bland äldre främst beror på ointresse. Många anser att de inte behöver IT och de anser sig vara för gamla för att både vilja och kunna lära sig något nytt (Findahl 2016, 109–113).

Den här artikeln uppmärksammar rådande föreställningar om äldres IT-bruk som tänkbara hinder för äldre personers möjligheter till ett aktivt deltagande i samhället. Undersökningen är språkvetenskapligt och socialkonstruktivistiskt inriktad och utforskar hur två sociala kategorier – äldre respektive yngre personer – konstrueras språkligt i en 80-årings blogg, samt i den mediala diskussion som uppstår när bloggaren upp-märksammas offentligt.

[...]

Theres Bellander. Foto: Pia Nordin
Theres Bellander. Foto: Pia Nordin