Olle Josephson
Olle Josephson. Foto: Johan Bergling
 
 

Läs hela artikeln på SvD.se

Det vore en vinst att göra sig av med dem

Olle Josephson är verksam vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Han var föreståndare för Svenska språknämnden 2000–2006 (nu Institutet för språk och folkminnen) och chef för Språkrådet 2006–2008.

[Rubriken och delar av ingressen är från SvD.se.]