Inriktningen svenska ges av Svefler, IKE (litteraturvetenskap) och ISD (svenskämnesdidaktik).

Läs mer på SU-sajten: Hög kvalitet på universitetets ämneslärarutbildningar