Theresia Pettersson Foto: Pia Nordin
Theresia Pettersson. Foto: Pia Nordin

Framväxten av ett standardiserat nationalspråk är en betydelsefull händelse i en nations historia. I min forskning är jag intresserad av just frågor som rör relationen mellan olika miljöer och framväxten av ett svenskt normerat skriftspråkbruk under 1500-/1600-talet.

I detta specifika projekt undersöker jag vilken roll samhällets politiska elit, dvs. hovet, kan ha spelat för framväxten av ett överregionalt standardspråk. Materialet utgörs av brev, såväl offentliga som privata, som skrevs av medlemmar av hovet under Vasatiden.

Hypotesen är att en språklig djupanalys av Vasafamiljens språkbruk kan ge ökad kunskap om mer generella språkförändringsprocesser i svenskan under 1500-talet.

Materialet visar att såväl män som kvinnor var aktivt inbegripna i skriftlig korrespondens. Vår kunskap om kvinnors skrivande och skriftspråkbruk under äldre nysvensk tid är dock ganska ringa. Ett centralt delsyfte i projektet är därför att lyfta fram Vasakvinnornas och andra adelskvinnors skriftbruk och brevskrivande.

Anna Wazówna (Anna Vasa). Unknown Polish court painter [Public domain]
Anna Wazówna/Anna Vasa. Unknown Polish court painter [Public domain]. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anna_Waz%C3%B3wna.jpg

______________

Anna Ahlströms och Ellen Terserus delar bland annat ut stipendier till kvinnliga forskare som studerar vid Stockholms universitets humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteter.
Stipendier till kvinnliga forskare