Maria Rydell. Foto: Pia Nordin
Maria Rydell. Foto: Pia Nordin

Ingen argumenterar nog emot att språkkunskaper är viktiga. För många vuxna som kommer till Sverige ses tillgången till det svenska språket som en förutsättning för möjligheterna till ett bättre liv. Språklagen som instiftades 2009 lyfter fram tillgång till språk som en rättighet. I en av paragraferna framkommer att ”var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska”. I samma paragraf anges även rättigheten för alla att få utveckla och använda sitt modersmål oavsett vilket språk det är.

På senare tid har dock en annan syn gjort sig mer gällande, nämligen att det är en plikt för vuxna invandrare att delta i undervisning och lära sig svenska, helst så snabbt som möjligt. Detta framkom bland annat i Socialdemokraternas utspel den 24 april 2018 då de lanserade en ”språkplikt” för vuxna, men liknande tankegångar har även andra politiska partier gett uttryck för.

[...] Text: Maria Rydell

Läs hela artikeln på skolaochsamhälle.se (SOS) (Öppnas i nytt fönster.)

Maria Rydell är doktorand i nordiska språk.