Lärare i korridor Foto: Katja Kircher, MostPhotos
Foto: Katja Kircher, MostPhotos

Auskultation kolleger emellan beskrivs ofta i högskolepedagogisk litteratur som en lämplig metod för kollegial utveckling av lärarroll och undervisningspraktik. Formerna för auskultationerna varierar och själva genomförandet kan vara förknippat med vissa problem som t.ex. tidsåtgång, olika förväntningar och osäkerhet gällande återkoppling.

Vendela Blomström, Eva Nobel och Jeanna Wennerberg har skapat och genomfört modellen för auskultationer i ett lärarlag på en språkinstitution vid Stockholms universitet.

Auskultationer med stöd av mallar fungerar bra

Erfarenheten av genomförandet visar att auskultationer med stöd av mallar fungerar bra och kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnad, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt vid framförandet av återkoppling på kollegernas undervisning några inverkande faktorer på hur väl ett program av detta slag fungerar.

Läs hela artikelnhogreutbildning.se: Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap