Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin
Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

Andra teman som dyker upp är språkombud, känsliga samtalssituationer mellan kolleger, det gemensamma ansvaret för kommunikationen och vad man som arbetsgivare kan göra för att stödja språkutvecklingen hos medarbetare som har svenska som andraspråk.

Avsnitt 1 - Vad menas egentligen med yrkessvenska? (podbean.com)

spraketpajobbet.se

 

 

 

 

 

Aina Bigestans
Aina Bigestans