Mona Blåsjö. Foto: Ingmarie Andersson
Mona Blåsjö. Foto: Ingmarie Andersson

Monas forskning och undervisning handlar om hur vuxna kommunicerar i dagens samhälle, med fokus på vilken roll texter, digitala medier och skrivande har i kommunikationen. Just nu forskar hon om chefer och andra kontorsanställda, och tidigare har hon undersökt akademiskt skrivande bland studenter och forskare.

Arbetslivskommunikation är i fokus också i hennes undervisning. Henens övergripande forskningsintresse är hur människor handlar i förhållande till texter och redskap, och tillsammans bygger nya kunskaper. Forskningsfälten hon arbetar inom är tillämpad språkvetenskap, språkbruksforskning (litteracitet), sociosemiotik och medierad diskursanalys (nexusanalys).