Jonatan Pettersson
Jonatan Pettersson. Foto: Johan Asplund
 

Projektet leds av Karl G. Johansson vid Universitetet i Oslo och övriga deltagare är Jonatan Pettersson, Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, Elise Kleivane, Universitetet i Oslo och Svanhildur Óskarsdóttir, Háskóli Íslands.

NOS-HS står för Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning. Åtta av 179 ansökningar beviljades medel och projektet inleds 2013.

www.nos-hs.org/prognett-nos-nop/Nyheter/1253964310936