Roger Andersson. Foto: Pia Nordin
Roger Andersson. Foto: Ingmarie Andersson

Roger Andersson började sin tjänst hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet vid årsskiftet, och kommer närmast från Historiska institutionen. Roger om sin forskning:

Min forskningsinriktning ligger främst inom den historiska nordistiken och medeltidsforskning i ett bredare perspektiv. Jag intresserar mig bland annat för text- och stilhistoria, medeltida skriftmiljöer, skriftkultur, den teoretiska diskussionen om textutgivning och frågor som har att göra med funktionellt betingad textförändring.

I det pågående projektet Heliga Birgittas texter på fornsvenska, som syftar till att presentera en modern syntetisk edition av Birgittas Uppenbarelser försöker jag tillämpa ett stemmatiskt arbetssätt på de folkspråkliga texterna.

I projektet Text till tiden. Medeltida texter i kontext – då och nu arbetar jag bland annat med skrivaridentifieringar, medeltida skriftmiljöer och samspelet mellan latin och fornsvenska i outgivna medeltidshandskrifter.

Ett annat viktigt spår i min forskning rör medeltidens spiritualitet och predikans historia.