Karolina Wirdenäs. Foto: Karin Ström
Karolina Wirdenäs. Foto: Karin Ström

Vilken samverkan har du fokuserat på?

– Tillsammans med Kathrin Kaufhold vid Engelska institutionen har jag byggt vidare på ett tidigare projekt med Stockholms läns landsting (SLL) där vi utvärderade en informationssatsning gällande vårdinformation för asylsökande.

Nu samarbetar vi med Transkulturellt centrum vid SLL (Stockholms Läns Landsting) för att bidra till att utveckla deras verksamhet när det gäller vårdkommunikation för målgrupperna vårdgivare och personer som är nyanlända i Sverige. Det är en fantastisk miljö för språkvetare att studera hur kommunikationen och samtalen går till i arbetet för att göra hälso- och sjukvården mer jämlik.

[...]

Läs hela intervjun på Humanvetenskapliga områdets webbplats: Samverkan för mer jämlik vård