Sofia Pereswetoff-Morath
Sofia Pereswetoff-Morath

Sofia Pereswetoff-Morath disputerade 2017 vid Uppsala universitet med en avhandling om läsning och tolkning av vikingatida runbleck.
Vikingatida runbleck: Läsningar och tolkningar (DiVA-portalen)

Läs mer om Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare.