Beviljade medel

Nätverket har beviljats 120 000 kronor av Områdesnämnden för humanvetenskap.

Områdesnämnens satsningar gäller stöd till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten, och ska inte ges till kontinuerlig verksamhet. Stöden ska syfta till satsningar där det finns förutsättningar för att bidrag från Områdesnämnden ska ge ett mervärde. Stöd ges med andra ord inte till verksamhet av karaktären mer av samma sak utan för uppbyggnad och initiering av verksamheter.

 

Huvudansvarig och kontaktperson

Charlotta Seiler Brylla
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

 

Medarbetare

Gunilla Almström Persson. Foto: Privat
Gunilla Almström Persson. Foto: Privat

Gunilla Almström Persson
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Ulf Mörkenstam
Statsvetenskapliga institutionen

Annika Rabo
Institutionen för socialantropologi

Kristina Riegert
Institutionen för mediestudier