Foto: Gustav Westberg
Foto: Gustav Westberg. Foto: Anders Björkvall

Gustav Westberg är nu filosofie doktor i nordiska språk och verksam vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

 

Lyssna på intervjun

Förmiddag i P4 Sörmland 2006-06-10
[Intro 00:04:05–00:04:36. Intervju 01:32:15–01:41:20]
Programledare: Susanne Lindkvist Eriksson

 

Läs mer om avhandlingen

Ny doktorsavhandling: Legitimerade föräldraskap 1870–2010. En diskurshistorisk undersökning