Anna Vogel. Foto: Pia Nordin
Anna Vogel. Foto: Pia Nordin

”We’re here. We’re queer. Get used to it.” Så ropade gay-aktivister på New Yorks gator under 1990-talet. De benämnde därmed sig själva inför andra. Vad vi kallar oss själva spelar roll. Vad andra kallar oss spelar roll. Det har med makt och delaktighet att göra.

I sin forskning har Anna Vogel intresserat sig för hur ord och uttryck kommer in i språket, i takt med att andra ord mönstras ut. Hon har undersökt laddade uttryck, och särskilt studerat beteckningar för minoritetsgrupper. Frågor som hon har ställt är: Hur kommer nya uttryck in i språket? Vem bestämmer vad vi ska säga?

I sin artikel redogör Anna Vogel för historien bakom benämningarna "hbtq", "rom" och "person med funktionsnedsättning".

Läs hela artikeln på penopp.org: ”We’re here. We’re queer. Get used to it.”

Anna Vogel är fil. dr. i nordiska språk och universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Hon är just nu tjänstledig för att arbeta med ett forskningsprojekt på Rädda Barnen.