Man- o kvinnosymboler i olika kombinationer. llustration: Olga Galushko, MostPhoto
Man- o kvinnosymboler. lllustration: Olga Galushko, MostPhoto
 
 
 

Om du behöver hjälp

Om du är student vid vår institution och behöver hjälp, är du välkommen att kontakta vårt ombud för likabehandlingsfrågor:

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 

Ge förslag och synpunkter

Du som har förslag eller synpunkter angående jämställdheten eller jämlikheten på Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) är alltid välkommen att vända dig till:

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 

Jämlikhet och likabehandling – Stockholms universitet

Stockholms universitet har en mängd information om jämställdhet, jämlikhet, mångfald, diskriminering, (sexuella) trakasserier, handlingsplaner m.m.:

Jämlikhet och likabehandling

 

Diskriminering

Det finns en Diskrimineringslag, vars syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Myndigheter och utbildningsväsendet ska aktivt motverka diskriminering genom att upprätta jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner.

Diskriminering studenter handläggningsordning Svefler 2019 (institutionen) (88 Kb)

Handlingsplaner (universitetet)