Grön V Gul ! Röd X Illustration: Oleg Kozhan, MostPhotos
Illustration: Oleg Kozhan, MostPhotos
 

Genvägar inom denna sida:
För studenter | För medarbetare

Miljörepresentant

Miljörepresentant

Upp

 

För STUDENTER

Jämlikhetsombud

Bevakar studenternas rättigheter när det gäller jämställdhet och likabehandling.

Ombud för likabehandlingsfrågor (studenter)

Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan reglerar högskolornas ansvar för frågor om likabehandling.

Upp

För MEDARBETARE

Arbetsmiljöombud (skyddsombud)

"Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas." (Arbetsmiljöverket, av.se: Skyddsombud och arbetsmiljöombud)

Medarbetarrepresentant

Ombud för likabehandling (f.d. jämställdhetsombud)

Upp

______________________________________

Prefekt

Prefekt

Upp