Miljörepresentant

Saga Bendegard

Rum: D 598
Tfn: 08-16 31 52
E-post: saga.bendegard@su.se

 

Miljöarbete

Vår målsättning är att aktivt bidra till att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Institutionens personal och studenter ska föregå med gott exempel gentemot universitetet och samhället i övrigt genom att låta miljöhänsyn genomsyra verksamheten.

 

Detta uppnår vi genom att:

  • effektivisera institutionens energianvändning
  • miljöanpassa resandet vid institutionen genom aktiva val
  • ställa miljökrav vid upphandling och inköp, när så är möjligt
  • ge alla medarbetare en god kunskapsgrund, förståelse och motivation för hur man på bästa sätt kan bidra till att minska institutionens miljöbelastning
  • minska institutionens pappersförbrukning, så långt det går, samt minska vår produktion av avfall så mycket som möjligt.