Anna Pousette. Foto: Pia Nordin
Anna Pousette. Foto: Pia Nordin

Miljörepresentant

Anna Pousette

E-post: anna.pousette@su.se

Har du idéer och förslag på miljöarbete på vår institution?

Välkommen att kontakta mig.

Vårt miljöarbete

Vår målsättning är att aktivt bidra till att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Institutionens medarbetare och studenter ska föregå med gott exempel gentemot universitetet och samhället i övrigt genom att låta miljöhänsyn genomsyra verksamheten.

Illustration: shkyo30, MostPhotos
Illustration: shkyo30, MostPhotos

Detta uppnår vi genom att:

  • effektivisera institutionens energianvändning
  • miljöanpassa resandet vid institutionen genom aktiva val
  • ställa miljökrav vid upphandling och inköp, när så är möjligt
  • ge alla medarbetare en god kunskapsgrund, förståelse och motivation för hur man på bästa sätt kan bidra till att minska institutionens miljöbelastning
  • minska institutionens pappersförbrukning, så långt det går, samt minska vår produktion av avfall så mycket som möjligt.