För händelser som inträffat före den 1 januari 2009 gäller den tidigare lagstiftningen, t.ex. Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. För ärenden om trakasserier eller diskriminering, enligt den lagen, är preskriptionstiden två år.

Texten är från Stockholms universitet: Diskrimineringslagen.

Sexuella trakasserier (broschyr bl.a.)

Om du behöver hjälp

Om du är student vid vår institution och upplever att du blir utsatt för sexuella trakasserier, är du välkommen att kontakta vårt ombud för likabehandlingsfrågor, se Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.