Tisus

Test i svenska för universitets- och högskolestudier

Tisus är ett behörighetsgivande prov i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska. För att klara provet behöver du ha mycket goda kunskaper i det svenska språket.

In English: About Tisus
Tisus Q-mark Q233

Kurser

Svenska som främmande språk

Ansvarig institution för Tisus

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler