Om Tisus

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Om Tisus på engelska: About Tisus

 

Tisus består av tre delprov

Läs mer om respektive delprov:

Läsförståelse

Skriftlig färdighet

Muntlig färdighet Sverige

Muntlig färdighet utland

 

Anmälan och avgift Tisus Sverige

Du anmäler dig till provet i Sverige via ett webbformulär och samtidigt betalar du en anmälningsavgift. 

Läs mer under respektive rubrik nedan.

Läs informationen noga innan du anmäler dig till provet:

 • Du kan enbart anmäla dig under anmälningsperioden.
  Prov- och anmälningsdatum
 • Du betalar anmälningsavgiften i samband med din anmälan. Anmälan är personlig och bindande och avgiften återbetalas endast om du kan visa att du på grund av så kallat laga förfall inte kan genomföra provet. 
 • Anmäl dig genom att fylla i webbformuläret för Tisus Sverige (den mörkblå knappen nedan).
 • Antalet platser är begränsade och kan ta slut innan sista anmälningsdag.
 • Om du i webbformuläret får uppgift om att det är fullt på din provort, kommer vi att erbjuda dig en plats på den ort du anger som andrahandsval.

Anmälan Tisus Sverige

Avgiften för Tisus Sverige är:

 • 2 070 kronor för helt prov
 • 1 035 kronor för restprov.

Du betalar anmälningsavgiften till Tisus Sverige via internet i samband med din webbanmälan. Du måste betala med kontokort (VISA/MasterCard). Vi använder oss av PayEx betallösning.

Stipendiefonden för svensk utlandsungdom

Stipendiefonden delar ut stipendier för Tisus. Tryck på länken nedan för att läsa mer och ansöka via hemsidan.

Stipendiefonden för svensk utlandsungdom

En anmälan till Tisus är personlig och bindande. Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet så gör vi ingen återbetalning av anmälningsavgiften.

Återbetalning av anmälningsavgiften sker endast om du kan visa att du på grund av s.k. laga förfall inte kan genomföra provet och i sådana fall tas en administrativ avgift ut. Laga förfall måste styrkas exempelvis genom uppvisande av ett läkarintyg. Anmälningsavgiften kan inte heller överföras till nästa provtillfälle eller till någon annan person.

 • Cirka 3 veckor före provtillfället mejlar vi en kallelse med schema för provet.
 • Om du ska göra ett helt prov eller restprov i muntlig färdighet kommer du dessutom få en andra kallelse med ämnen för det muntliga delprovet cirka 1 vecka före provtillfället.

Den vanligaste formen av anpassning som beviljas när du skriver Tisus är 50 % förlängd skrivtid.

 • Efter att du har anmält dig till Tisus via anmälningsformuläret, behöver du mejla ett intyg som styrker din dyslexi eller varaktiga funktionsnedsättning.
 • Det bör framgå av intyget vilka behov du har.
 • Mejla intyget senast samma dag som du skickar in din anmälan.

Om du har frågor om stöd vid dyslexi eller varaktig funktionsnedsättning är du välkommen att kontakta oss. Se rubriken Kontakt nedan.

 

Anmälan och avgift Tisus utland

Du anmäler dig till Tisus i utlandet i två steg:

 1. Först skickar du in en intresseanmälan och väntar på en bekräftelse.
 2. När du har fått din bekräftelse via mejl betalar du provavgiften och räknas då som fullt anmäld till provet.

Läs mer under respektive rubrik nedan.

Läs informationen noga innan du skickar in din intresseanmälan:

 1. Du kan enbart skicka in din intresseanmälan under anmälningsperioden.
  Prov- och anmälningsdatum
 2. Skicka din intresseanmälan genom att fylla i webbformuläret för Tisus utland (den mörkblå knappen nedan).
 3. Om vi hittar en provledare till dig, kommer vi att mejla dig en bekräftelse med betalningsinformation. Om vi inte hittar en provledare till dig på den provort som du har önskat, kommer vi att mejla dig och erbjuda en annan provort. Det kan ta tid att organisera provplatser i utlandet, och det kan därför dröja innan du får ett mejl.
 4. Om du får ett bekräftelsemejl med provort behöver du bekräfta att du vill ha din plats på provet. Det gör du genom att betala anmälningsavgiften via betalningslänken som du får i mejlet. Anmälan är personlig och bindande och avgiften återbetalas endast om du kan visa att du på grund av så kallat laga förfall inte kan genomföra provet.
 5. När du har betalat avgiften är du anmäld till provet.

Intresseanmälan Tisus utland  

Anmälningsavgiften för Tisus i utland är:

 • 2 500 SEK för helt prov
 • 1 250 SEK för restprov.

Länk till internetbetalningen får du i bekräftelsen av provort via mejl. Du måste betala med kontokort (VISA/MasterCard). Vi använder oss av PayEx betallösning.

Arvode till provledaren

Utöver anmälningsavgiften tillkommer ofta ett extra arvode till provledaren i utlandet för att täcka dennes kostnader för porto, eventuell lokalhyra, skrivvakt osv. Detta betalar du direkt till provledaren på provdagen.

Stipendiefonden för svensk utlandsungdom

Stipendiefonden delar ut stipendier för Tisus. Tryck på länken nedan för att läsa mer och ansöka via hemsidan.

Stipendiefonden för svensk utlandsungdom

En anmälan till Tisus är personlig och bindande. Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet så gör vi ingen återbetalning av anmälningsavgiften.

Återbetalning av anmälningsavgiften sker endast om du kan visa att du på grund av s.k. laga förfall inte kan genomföra provet och i sådana fall tas en administrativ avgift ut. Laga förfall måste styrkas exempelvis genom uppvisande av ett läkarintyg. Anmälningsavgiften kan inte heller överföras till nästa provtillfälle eller till någon annan person.

Du får en kallelse till provet cirka 4 veckor före provtillfället. I den står namnet på din provledare samt hur och när du ska kontakta denne för information om exakt tid och plats för provet.

Observera att du är garanterad en provplats först när du har fått bekräftelsen av provort och du har betalat anmälningsavgiften. Enbart intresseanmälan räcker inte.

Den vanligaste formen av anpassning som beviljas när du skriver Tisus är 50 % förlängd skrivtid.

 1. Skicka din intresseanmälan.
 2. Mejla ett intyg som styrker din dyslexi eller varaktiga funktionsnedsättning. Det bör framgå av intyget vilka behov du har.
 3. Mejla intyget senast samma dag som du skickar in din intresseanmälan.

På våra provorter utomlands är möjligheten till förlängd skrivtid begränsad och beror på provledarens tillgänglighet.

Om du har särskilda behov, utöver förlängd skrivtid, kan dessa som regel endast erbjudas på någon av provorterna i Sverige.

Om du har frågor om stöd vid dyslexi eller varaktig funktionsnedsättning är du välkommen att kontakta oss. Se rubriken Kontakt nedan.

 

Prov- och anmälningsdatum

Tisus anordnas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Det är samma provdatum i både Sverige och utlandet, men anmälningsdatumen skiljer sig åt i utlandet.

Här hittar du provdatum, anmälningsdatum och sista anmälningsdag för Tisus Sverige. Provdatum är samma datum i hela världen men anmälningsperioden för utlandet skiljer sig från Sverige.

 • Delprov 1 Läsförståelse och delprov 2 Skriftlig färdighet ges vanligtvis på förmiddagen på en tisdag och tar ca fyra timmar.
 • OBS! Vissa provorter i Sverige hinner inte genomföra delprov 3 Muntlig färdighet med alla testtagare på samma dag. Du kan därför få en tid för det muntliga provet på tisdagen eller onsdagen.
 • Din tid för det muntliga provet står i kallelsen som vi mejlar cirka en vecka innan provet.

Antalet platser är begränsade och platserna kan ta slut före sista anmälningsdag.

År

Kommande provtillfällen

Anmälan öppnar  

Sista anmälningsdag

Våren 2024 tis–ons. 7–8 maj 2024 19 feb. 2024 29 mars 2024
Hösten 2024 tis-ons. 22–23 okt. 2024 5 aug. 2024 13 sep. 2024
Våren 2025 tis-ons. 6–7 maj 2025 17 feb. 2025 28 mars 2025

 

Tisus anordnas två gånger per år. Här hittar du provdatum och anmälningsdatum för Tisus utland. Provdatum är samma datum i hela världen men anmälningsperioden för utland skiljer sig från Sverige.

Antalet platser är begränsade och platserna kan ta slut före sista dag att anmäla ditt intresse för att skriva Tisus utomlands.

År

Kommande provtillfällen

Intresseanmälan öppen

Sista dag för betalning av anmälningsavgiften
Våren 2024 tis. 7 maj 2024 8 jan–15 mars 2024 22 mars 2024
Hösten 2024 tis. 22 okt. 2024 24 juni–30 aug. 2024 6 sep. 2024
Våren 2025 tis. 6 maj 2025 6 jan–14 mars 2025 21 mars 2025

För information om sista ansökningsdag och kompletteringsdatum med mera, se antagning.se.

antagning.se

studera.nu

uhr.se

 

Provorter

 • I Sverige anordnas Tisus på sju provorter med geografisk utspridning över hela landet.
 • Utomlands har vi inga fasta provorter, utan Tisus hålls där det finns en efterfrågan och där vi har en tillgänglig provledare.

Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet är ansvarig för Tisus i utlandet. Vi samarbetar i första hand med svenska ambassader och konsulat, svenska utlandsskolor samt universitet som har utbildning i svenska och skandinavistik.

Cirka 70 olika platser runtom i världen

Tisus genomförs vid varje provtillfälle på cirka 70 olika platser runtom i världen, i alla världsdelar. På några platser, framför allt i Europa och USA, återkommer några provorter vid nästan varje provtillfälle medan provet har gjorts vid enstaka tillfällen på andra orter.

Provort varierar

När vi får in en intresseanmälan undersöker vi om det finns möjlighet att anordna Tisus på önskad ort vid aktuellt provtillfälle. I första hand utnyttjar vi redan etablerade provorter vilket innebär att du kan hänvisas till att ta Tisus på annan ort än den du angivit i din intresseanmälan. Vi har alltså inte fasta provorter i utlandet och vi kan därför inte garantera i förväg att det är möjligt att skriva Tisus på en viss ort. En del provorter är dock återkommande och under 2023 tog följande provorter emot störst antal testtagare:

 • Istanbul (Turkiet)
 • London (Storbritannien)
 • San Francisco (Kalifornien, USA)
 • Zürich (Schweiz)

Observera dock att trots att dessa provorter tagit emot flest testtagare under 2023 finns det ingen garanti för att Tisus kommer att kunna anordnas på dessa provorter vid kommande provtillfällen.

Karta över provorter i utland 2023 (741 Kb)

 

Förbered dig inför provet

Tisus är ett färdighetstest, inget kunskapstest. Det förekommer alltså inga krav på att du ska ha läst viss litteratur eller ha genomgått vissa kurser. Däremot måste språkfärdigheterna i svenska språket ligga på en tillräckligt hög nivå för att klara akademiska studier på svenska.

Du kan förbereda dig på hur provet är upplagt genom att gå igenom exempelproven. Läs även noga igenom informationen om respektive delprov.

Läsförståelse, exempel på provuppgifter

Skriftlig färdighet, exempelprov

Muntlig färdighet Sverige, exempelprov

Muntlig färdighet utland, exempelprov

Du kan också läsa kurslitteraturen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp. Kursen ger samma behörighet som Tisus, och litteraturen befinner sig därför på en lämplig nivå.

Behörighetsgivande kurs i svenska

För att skaffa dig det stora ordförråd som krävs på denna nivå kan du förslagsvis läsa svensk skönlitteratur och svenska dagstidningar. Det senare inte minst med tanke på att särskilt proven i skriftlig och muntlig färdighet förutsätter kännedom om det svenska samhället, dess problemställningar och värderingar samt aktuella företeelser.

Om du inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att göra Tisus, finns det kurser i svenska som främmande språk. De ger samma behörighet i svenska för universitets- och högskolestudier som Tisus.

Kurser i svenska som främmande språk

 

Ta med till provet

Till provet ska du ta med en giltig identitetshandling med foto och du får ta med vissa hjälpmedel.

Till provet är det viktigt att du tar med:

 • giltig identitetshandling med foto
 • pennor och suddgummi
 • eventuellt arvode till provledaren (gäller i utlandet).

Under respektive delprov finns information om vad du får och inte får ta med:

Läsförståelse

Skriftlig färdighet

Muntlig färdighet Sverige

Muntlig färdighet utland

 

Resultat

Bedömningen av provet tar cirka 5 veckor och därefter mejlar vi resultatet till dig.

Resultatet mejlas ut innan Antagningens sista kompletteringsdag, vilket innebär att du hinner bli behörig till utbildningar som börjar nästkommande termin om du blir godkänd på testet. Exakta datum för antagningsperioden hittar du på antagning.se.

antagning.se

Vi skickar en lista med samtliga godkända provresultat till Antagningen före sista kompletteringsdag. Om du har sökt

 • via antagning.se till kommande termins studier vid universitet/högskola i Sverige behöver du således inte själv skicka in ditt intyg.
 • till någon annan utbildning eller om du ansöker senare måste du dock själv skicka in en kopia av ditt intyg för att din behörighet ska registreras.

Godkänt resultat på Tisus fungerar som ett betyg, dvs. det har ingen sista giltighetsdag.

Betygsgrader är Godkänd och Underkänd.

 • För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar.
 • Om ett av delproven bedöms som underkänt, behöver du bara göra om just det delprovet, ett så kallat restprov.
 • Du måste göra restprovet inom 1 år från det första provtillfället (dvs. vid något av de kommande två ordinarie provtillfällena).
 • Är två eller tre delprov underkända måste hela provet göras om.

Restprov kan du göra på någon av provorterna i Sverige eller i utlandet (det spelar ingen roll var du gjorde det första provet).

Om du är osäker på om du kommer att bli godkänd på Tisus kan det vara klokt att före den 15 oktober respektive 15 april också ansöka till en kurs i svenska som främmande språk som ges vid universitet och högskolor i Sverige.

Kurser i svenska som främmande språk

Ett betygsresultat på högskolan går inte att överklaga. Enligt Högskoleförordningen (1993:100, 6 kap. § 24) kan ett betyg dock omprövas om det är ”uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning”. Omprövning innebär inte omrättning eller ombedömning utan det kan t.ex. handla om rättelse av skrivfel. Om du vill att ditt resultat på Tisus omprövas ska du fylla i blanketten "Omprövning av resultat" och mejla den till oss så snabbt som möjligt. Se Kontakt längre ned på den här sidan.

Omprövning av resultat (682 Kb)

 

Vi som konstruerar Tisus

Tisus konstruktionsgrupp konstruerar två prov per år. Varje prov består av ett delprov i läsförståelse, ett delprov i skriftlig färdighet och ett delprov i muntlig färdighet. Utöver konstruktionsarbetet arbetar vi ständigt med att kvalitetssäkra Tisus.

Projektledare och kontaktperson för konstruktionsgruppen: Johan Liljegren, se rubriken Kontakt nedan.

Övriga provkonstruktörer: Helen Ericson, Peter Lundkvist, Susanna Melin, Anna Pousette, Anna Ransheim, Linnea Rutström.

 

FAQ Tisus

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Tisus.

FAQ Tisus

Tisus ersätter sedan 1997 det test som hette Rikstest

Äldre kurser och test i svenska (UHR)

 

Kontakt

Administration – Tisus
Projektledare, konstruktör Tisus
På denna sida