Provorter Tisus Sverige

Varje provort har ett begränsat antal platser och när du anmäler dig till Tisus kan du därför bli hänvisad till en annan provort.

Varje provort har en kontaktperson och sköter sin egen administration men anmälan sker via ett gemensamt webbformulär till Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Anmälan och avgift Tisus Sverige

Anmälan och avgift Tisus utland

 

Göteborg

Provet i Göteborg äger rum på Göteborgs universitet, Campus Humanisten, Renströmsgatan 6. Information om exakt plats/skrivsal skickas via mejl tillsammans med kallelsen ca 3 veckor före provet.

Kontakt

Göteborgs universitet
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
Kontaktperson: Sylwia Szczepanek
E-post: sylwia.szczepanek@gu.se

Information om Tisus i Göteborg

 

Linköping

Provet i Linköping äger rum på Linköpings universitet. Lokal varierar, men

  • de två första delproven (läsförståelse och skriftlig färdighet) genomförs normalt i Terra-huset.
  • det tredje delprovet (muntlig färdighet) hålls normalti Key-huset på Campus Valla.

Information om exakt plats/skrivsal skickas via mejl tillsammans med kallelsen ca 3 veckor före provet.

I Linköping genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar. Du måste därför vara beredd på att schemaläggning av delprovet kan förläggas dagen efter den ordinare provdagen.

Kontakt

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och kommunikation
Kontaktperson: Ioanna Zengler
E-post: ioanna.zengler@liu.se

Information om Tisus i Linköping

 

Lund

Provet i Lund äger rum på Lunds universitet. Information om exakt plats (inklusive adress till skrivsalen) samt exakt tidpunkt för ditt muntliga test skickas via mejl tillsammans med kallelsen ca 3 veckor före provet.

I Lund genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar. Du måste därför vara beredd på att schemaläggning av delprovet kan förläggas dagen efter den ordinare provdagen.

Institutionskarta Lunds universitet (610 Kb)

Kontakt

Lunds universitet
Språk- och litteraturcentrum

Ansvarig, Tisus i Lund, Anna Ransheim
E-post: anna.ransheim@nordlund.lu.se

Administratör, Tisus i Lund, Gunilla Ek Werner
E-post: gunilla.ek_werner@sol.lu.se

Information om Tisus i Lund

 

Malmö

Provet i Malmö äger rum på Malmö universitet. Lokal varierar, men

  • de första två delproven (läsförståelse och skriftlig färdighet) genomförs oftast i byggnad Kranen, Östra Varvsgatan 11A (våning 3)
  • det tredje delprovet (muntlig färdighet) oftast i byggnad Niagara, Nordenskiöldsgatan 1 i Malmö.

Information om exakt plats/skrivsal skickas via mejl tillsammans med kallelsen ca 3 veckor före provet

I Malmö genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar. Du måste därför vara beredd på att schemaläggning av delprovet kan förläggas dagen efter den ordinarie provdagen.

Kontakt

Malmö universitet
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontaktperson: Anita Marttila
Telefon: 040-665 73 45
E-post: anita.marttila@mau.se

Information om Tisus i Malmö

 

Stockholm

Provet i Stockholm äger rum på Stockholms universitet i Frescati, i Södra huset. Lokal varierar, men genomförs

  • i de flesta fall i Värtasalen och/eller
  • seminariesalar (A–F) beroende på vilket delprov du ska skriva.

Information om exakt plats/skrivsal skickas via mejl tillsammans med kallelsen ca 3 veckor före provet

I Stockholm genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar. Du måste därför vara beredd på att schemaläggning av delprovet kan förläggas dagen efter den ordinare provdagen.

Karta Stockholms universitet, Frescati

Kontakt

Elin Holm, se kontaktrutan längre ned på denna sida.

 

Umeå

Provet i Umeå äger rum på Umeås universitet. Information om exakt plats/skrivsal skickas via mejl tillsammans med kallelsen ca 3 veckor före provet

Kontakt

Umeå universitet
Institutionen för språkstudier
Kontaktperson: Emil Molander
E-post: emil.molander@umu.se

Information om Tisus i Umeå

 

Uppsala

Provet i Uppsala äger rum på Uppsala universitet. Kallelse och information om exakt plats/skrivsal skickas via mejl tillsammans med kallelsen ca 3 veckor före provet.

I Uppsala genomförs delprovet i muntlig färdighet under två dagar och ditt muntliga delprov kan därför schemaläggas till en av dessa två dagar.

Kontakt

Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk
Kontaktperson: Niki Metrahi
Telefon: 018-471 12 84
E-post: tisus@nordiska.uu.se

Information om Tisus i Uppsala

 

Kontakt

Administration – Tisus
På denna sida