Läsförståelse

Delprovet i läsförståelse tar 75 minuter att genomföra och består av två delar: närläsning/översiktsläsning och sökläsning/informationssökning.

Uppgifterna syftar till att pröva läsfärdigheterna och läsförståelsen av olika slags texter på:

  • ett övergripande plan (dvs. i texten som helhet, vilket bl.a. innebär att kunna förstå huvudsakliga attityder och idéer, kopplingar mellan idéerna i texten och hur dessa idéer utvecklas)
  • ett lokalt plan (dvs. inom och mellan meningarna, vilket bl.a. innebär att förstå och tolka betydelsen av ord, fraser, satser och meningar samt sambandet mellan dem).
 

Uppgifter

Delprovet i läsförståelse består av två delar: närläsning/översiktsläsning och sökläsning/informationssökning.

När- och översiktsläsningen består av fem texter med 4–8 frågor och/eller påståenden, totalt 30 frågor. Dessa är oftast flervalsfrågor med 3 svarsalternativ eller påståenden som du ska ta ställning till om de är rätt eller fel. Texterna representerar flera olika texttyper.

Läsflyt och lässtrategier

Sökläsningen/informationssökningen består av en längre text (3–5 sidor) med 15 frågor.

Du ska visa att du snabbt, utan att läsa igenom hela texten, kan leta reda på detaljinformation i texten. Svaren ska vara korta, ofta räcker ett eller ett par ord.

Läsflyt och lässtrategier

Följande får du på provet:

  • två texthäften vid olika tillfällen
  • ett uppgiftshäfte.

OBS!

Du måste lämna in samtliga papper efter provet.

Inga hjälpmedel är tillåtna.

  • Närläsning/översiktsläsning: 50 min.
  • Sökläsning/informationssökning: 25 min.

Total provtid är 75 minuter. Sökläsningsuppgiften påbörjas när 25 minuter återstår.

Se även: Varför är läsprovet tidsbegränsat?

 

Bedömning

Varje rätt svar får ett poäng. Poängen för betyget Godkänd bestäms utifrån en fastställd färdighetsnivå och kan därför variera något beroende på den enskilda provversionens svårighetsgrad.

Betygsgraderna är Godkänd och Underkänd.

För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar (läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet). Om ett av delproven bedöms som underkänt, behöver du enbart göra om det delprovet, ett så kallad restprov.

Läs mer under

Resultat

 

Exempelprov

Exempel på provuppgifter som visar hur delprovet i läsförståelse går till i Sverige och i utland.

Delprov 1. Läsförståelse Tisus exempel på uppgifter. (463 Kb)

 

Kontakt

Administration – Tisus
På denna sida