Anmäl dig i följande ordning

  • Skicka intresseanmälan genom att fylla i webbformuläret för Tisus utland. Klicka på länken nedan för att komma till webbformuläret. Observera att man enbart kan skicka in intresseanmälan under anmälningsperioden.
    Till webbformuläret för Tisus utland
     
  • Vänta på bekräftelse av provort, som du får via e-post.
  • Anmäl dig genom att betala anmälningsavgiften via betalningslänken som du får i bekräftelsen.
  • Du får en kallelse till provet ca tre veckor före provtillfället. I den står namnet på din provledare samt hur och när du ska kontakta denne för information om exakt tid och plats för provet.

Observera att du är garanterad en provplats först när du har fått bekräftelsen av provort och du har betalat anmälningsavgiften. Enbart intresseanmälan räcker inte.

Anmälan är personlig och avgiften kan inte återbetalas

En anmälan till Tisus är bindande och anmälningsavgiften återbetalas enbart i särskilda fall. Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet så gör vi ingen återbetalning av anmälningsavgiften.

Så fort en anmälan har kommit in till oss uppstår administrativa kostnader, bland annat beställs tryckning av proven och vi bokar provlokaler samt ordnar provledare till provet.

Anmälningsavgiften kan inte heller överföras till nästa provtillfälle eller till någon annan person.

Anmälningsavgift

Avgiften för Tisus i utland är:

  • 2 300 SEK för helt prov
  • 1 150 SEK för restprov.

Du betalar anmälningsavgiften till Tisus utland via ett webbformulär. Länk till internetbetalningen får du i bekräftelsen av provort via e-post. Du måste betala med kontokort (VISA/MasterCard). Vi använder oss av PayEx betallösning.

Återbetalning av anmälningsavgiften sker endast om du kan visa att du på grund av s.k. laga förfall inte kan genomföra provet och i sådana fall tas en administrativ avgift ut. Laga förfall måste styrkas exempelvis genom uppvisande av ett läkarintyg.

Utöver anmälningsavgiften tillkommer ofta ett extra arvode till provledaren i utlandet för att täcka dennes kostnader för porto, ev. lokalhyra, skrivvakt etc. Detta betalar du direkt till provledaren på provdagen. Om du är under 23 år gammal kan du dock ansöka om ett stipendium hos Stipendiefonden för svenska utlandsungdom.

Särskilda behov som dyslexi

Den vanligaste formen av anpassning som beviljas när du skriver Tisus är 50% förlängd skrivtid. När du anmäler dig till Tisus ska du skicka med ett intyg som styrker din dyslexi eller annan varaktig funktionsnedsättning, och ditt behov av förlängd provtid, senast samma dag som du skickar in din intresseanmälan.

På våra provorter utomlands är möjligheten till förlängd skrivtid begränsad och beror på provledarens tillgänglighet.

Om du har särskilda behov, utöver förlängd skrivtid, kan dessa som regel endast erbjudas på någon av provorterna i Sverige.

För frågor om stöd vid dyslexi eller varaktig funktionsnedsättning vänligen kontakta oss på tisus.svefler@su.se