Exempelprov

Exempelprov

Exempelprovet är till för att du som testtagare ska kunna bekanta dig med hur provet ser ut. Med tanke på de nya behörighetskraven i svenska har Tisus i dag dock en ökad svårighetsgrad.

För mer information, se antagning.se: antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning/Det-har-behover-du-ha/Behorighet-i-svenska/

Läsfärdighet Tisus

Här får du information om Tisus läsfärdighet, med ett exempelprov.

Skriftlig färdighet Tisus

Här får du information om Tisus skriftlig färdighet, med ett exempelprov.

Muntlig färdighet Tisus Sverige

Det muntliga provet görs på olika sätt i Sverige och i utlandet. Här får du information om Tisus muntlig färdighet i Sverige, med ett exempelprov.

Muntlig färdighet Tisus utland

Det muntliga provet görs på olika sätt i Sverige och i utlandet. Här får du information om Tisus muntlig färdighet i utlandet, med ett exempelprov.

In English: About Tisus

Kontakt/administration

Tisus Stockholm

Thomas Thomsen Foto Pia Nordin

Thomas Thomsen
E-post: tisus.svefler@su.se

Telefon: 08-16 43 80
Telefontid: Tisdag 9–10, 15–16

Rum: D 611
Besökstid:
Efter överenskommelse.

Kontakt

Tisus Sverige

Om du inte vill skriva Tisus i Stockholm, kontaktar du aktuellt universitet/högskola direkt.

Kontakt/administration

Tisus utland

Thomas Thomsen. Foto: Pia Nordin

Thomas Thomsen
E-post: tisus.svefler@su.se

Telefon: +46 8 16 43 80
Telefontid: Tisdag 9–10, 15–16

Rum: D 611
Besökstid:
Efter överenskommelse.

Adresser

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus Stockholm ELLER utland
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
plan 6
Södra huset
Frescati