Muntlig färdighet

Muntlig färdighet Tisus Sverige

Det muntliga provet görs på olika sätt i Sverige och i utlandet. Här får du information om Tisus muntlig färdighet i Sverige, med ett exempelprov.

Muntlig färdighet Tisus utland

Det muntliga provet görs på olika sätt i Sverige och i utlandet. Här får du information om Tisus muntlig färdighet i utlandet, med ett exempelprov.

Kontakt/administration

Tisus

Thomas Thomsen Foto Pia Nordin

Thomas Thomsen
E-post: tisus.svefler@su.se

Telefon: +46 8 16 43 80
Telefontid: Tisdag 9–10, 15–16

Rum: D 611
Besökstid:
Efter överenskommelse.

Kontakt

Tisus Sverige

Om du inte vill skriva Tisus i Stockholm, kontaktar du aktuellt universitet/högskola direkt.

Adresser

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus Stockholm ELLER utland
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
plan 6
Södra huset
Frescati